Обучения

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

МЕСЕЦ ЮНИ 2022Г.

2. Тема на обучението „ Иновации и отговорности в дигиталния свят с децата“

3. Място на провеждане :  хотел Самоков, к.к. Боровец

4. Период на провеждане :  от 8 до 10 юни 2022г.

5. Начален час 14.00 на 08 юни, сряда. Краен час 11ч. на  10 юни, петък.

6. Обучението се провежда от Държавна агенция за защита на детето и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

7. Изявили желание да участват в обучението :  5 педагогически специалисти.