СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

на часовете в начален етап на обучение в ОУ „Свети Климент Охридски“ през първия учебен срок на учебната 2019 – 2020 година  

Час І ІІ ІІІ ІV
Понеделник
1. Музика Музика Музика Английски език
2. Български език и литература Математика Математика Английски език
3. Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
4. Математика Български език и литература Английски език Български език и литература
5. Час на класа Час на класа Български език и литература Музика
6. Час на класа Час на класа
Вторник
1. Музика Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и  обществото
2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране
3. Български език и литература ИУЧ-  Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4. Математика Математика Изобразително изкуство Български език и литература
5. Околен свят Изобразително изкуство Математика
6. Музика
Сряда
1. Математика Английски език Български език и литература Човекът и природата
2. Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество
4. Изобразително изкуство Математика Математика Математика
5. Изобразително изкуство Музика Човекът и природата Английски език
6.     Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
    Четвъртък
1. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и  обществото Математика
2. ИУЧ – Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ -Математика
3. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература 
4. ИУЧ-Математика Математика Български език и литература ИУЧ- Български език и литература
5. Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
Петък
1. Околен свят Изобразително изкуство Музика Математика
2. ИУЧ – Български език и литература Български език и литература  Компютърно моделиране Български език и литература
3. Техн. и предприем. ИУЧ – Български език и литература ИУЧ – Български език и литература Изобразително изкуство 
4. Физическо възпитание и спорт ИУЧ -Математика ИУЧ -Математика Човекът и природата
5. Човекът и  обществото ИУЧ-  Български език и литература
6. Технологии и предприемачество

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили