История

2001 – 100 годишен юбилей

2001-2011 – Училищния детски танцов състав е лауреат на фолклорните фестивали в Копривщица, Професор Иширково, Старопланински събор в гр. Велико Търново
2003-2010 – Завоювани призови места в общински и областни олимпиади и спортни състезания

2005 – В училището е изграден компютърен кабинет
2006 – Училището е обявено за средищно 
2010- Открита многофункционална зала – физкултурен салон
2011 – Училището има свое лого и ръчно избродирано училищно знаме
2011 – Училището празнува 110 годишния си юбилей

2012 – 2014 – Училището изцяло обновява материалната си база – съвременни класни стаи, ново обзавеждане
2012-2015 – Училището участва в проект BGPO001-3-3-01.06 – „Целодневна организация на учебния процес“

2014 – Открита спортна площадка с изкуствена тревна площ
2014 – Изцяло ново оборудване на компютърен кабинет
2015 – Работа по проект Проект № BG05M2OP001-3.002-0016 “Бъдещето днес – образование и интеграция”
2016 –  Работа по проект „Твоят час“, реновирана фасада на старата сграда.
2017 – Разработване на проект за основен ремонт на новата сграда на 1- 7 клас.