ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ  ПО ИНТЕРЕСИ

В ОУ „Свети Климент Охридски“

  1. Краезнание

Категория : Емоционална интелигентност

Ръководител : Валентина Златева Добрева

Формиране на устойчив интерес у учениците към родния край и родината, като на тази основа се издигне на по-високо равнище интелектуалното им развитие.  Разширяване и обогатяване на знанията им за географската и историческата значимост на родния край.

  • Забавна математика 5 кл.

Категория : Математическа логика

Ръководител : Станимир Иванов Христов

По занимателен и интересен начин, чрез забавни и логически задачи, да се провокира интереса на учениците към математиката, за да не е тя трудна, а лесна и интересна.

  • Моето екологично съзнание

Категория : Околна среда

Ръководител : Димитър Василев Димитров

Да се обогатят знанията на учениците за растителните и животински видове в родния край.

  • Магията на четката

Категория : Изящни изкуства

Ръководител : Ерджан Февзи Хасан

Провокиране на въображението на учениците чрез различни техники на изобразителното изкуството и прилагане на видимото в творчество.

  • Клуб „Местен фолклор“

Категория : Сценични и танцови изкуства

Ръководител : Венета Динчева Съръбеева

Пресъздаване на местни обреди и обичаи.

  • Сръчни ръчички

Категория : Техника и технологии

Ръководител : Галина Николаевна Стоева

Прилагане на различни техники и технологии за създаване на фантастични изделия.

  • Занимателна математика

Категория : Математическа логика

Ръководител : Десислава Димчева Иванова

По занимателен и интересен начин, чрез забавни и логически задачи, да се провокира интереса на учениците към математиката, за да не е тя трудна, а лесна и интересна.

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили