Провеждане на часове

ГРАФИК
за провеждане на часовете
през учебната 2016/2017 година в групите за целодневно обучение

Продължителност на дейностите в групите за целодневно обучение – І – ІІ клас 35 мин. –
ІІІ – ІV клас – 40 минути:
1. 12.30-13. 00 – хранене
2. 13.00-13.30 – организиран отдих и спорт;
3. 13.30-14.10 – самоподготовка;
3. 14.10-14.50 – дейности по интереси;
4. 14.50-15.30 – самоподготовка;
5. 15.30-16.10 – дейности по интереси
6. 16.10-16.50 – организиран отдих и спорт и отпътуване
Продължителност на дейностите в групите за целодневно обучение – V – VІ клас – 40
минути:
1. 13.05-13.35 – хранене
2. 13.35-13.55 – организиран отдих и спорт;
3. 13.55-14.35 – самоподготовка;
4. 14.35-14.15 – дейности по интереси;
5. 14.15-15.55 – самоподготовка;
6. 15.55-16.35 – дейности по интереси;
7. 16.35-17.15 – организиран отдих и спорт и отпътуване
Продължителност на дейностите в групите за целодневно обучение – VII – VIIІ клас – 40
минути:
1. 14.00-14.30 – хранене
2. 14.30-15.10 – организиран отдих и спорт;
3. 15.20-16.00 – самоподготовка;
4. 16.00-16.40 – дейности по интереси;
5. 16.40-17.10 – организиран отдих и спорт и отпътуване

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили